SACRUM W KRAJOBRAZIE


Słowo wstępne

Urszula Myga-Piątek
KRAJOBRAZY SAKRALNE I RELIGIJNE - PRÓBA UMIEJSCOWIENIA W TYPOLOGII KRAJOBRAZÓW KULTUROWYCH

Jacek L. Łapiński
ZAGADNIENIE SACRUM NATURY - NIEKTÓRE UWAGI I DOPOWIEDZENIA

Joanna Plit
ŚLADY SACRUM W KRAJOBRAZIE

Jeremi Królikowski
SAKRALNE WIDZENIE KRAJOBRAZU

Dagmara Chylińska, Gerard Kosmala
SAKRALIZACJA PRZESTRZENI WOBEC WSPÓŁCZESNOŚCI

Kamila Łucjan, Mirosław Meksuła
LOKALIZACJA SACRUM W KRAJOBRAZIE - PRZYPADEK CZY PRAWIDŁOWOŚĆ?

Barbara Sowińska
KSZTAŁTOWANIE TOŻSAMOŚCI KRAJOBRAZÓW SAKRALNYCH

Sebastian Bernat
SŁUCHAĆ PANA. O DOŚWIADCZANIU SACRUM W KOŚCIELE I KRAJOBRAZIE

Joanna Angiel
RZEKA I JEJ PRZESTRZEŃ - PERCEPCJA SFER PROFANUM I SACRUM

Katarzyna Smyk
SAKRALNE WYMIARY DROGI

Katarzyna Kraczoń
ZWYCZAJOWE I OBRZĘDOWE GESTY SAKRALNE W KRAJOBRAZIE KULTUROWYM WSI

Karolina Wlazło-Malinowska
ŚWIATŁO JAKO ELEMENT BUDUJĄCY WYMIAR DUCHOWY PRZESTRZENI SAKRALNYCH W KRAJOBRAZACH NATURALNYCH I KULTUROWYCH

Grzegorz Brzozowski, Krzysztof Herman
TYMCZASOWOŚĆ SACRUM W KRAJOBRAZIE MIASTA. ANALIZA PRZESTRZENI PRAKTYK ZWIĄZANYCH Z OBCHODAMI BOŻEGO CIAŁA I ŻAŁOBY PO ŚMIERCI JANA PAWŁA II W WARSZAWIE

Karolina Dmochowska-Dudek, Ewa Klima
METODY ANALIZY KRAJOBRAZU SAKRALNEGO MIASTA

Barbara Sowińska, Dawid Soszyński
OD ZAPOMNIENIA DO PRZEKSZTAŁCENIA CZYLI O RÓŻNORODNOŚCI KRAJOBRAZÓW SAKRALNYCH ROZTOCZA

Jaroslav Vencálek
GENIUS LOCI JAKO DUCHOWY WYMIAR MISJI CYRYLA I METODEGO NA PRZYKŁADZIE SŁOWIAŃSKIEJ AGLOMERACJI MIKULČICE-KOPČANY

Agata Zachariasz
ŚWIĘTE MIEJSCA ZWIĄZANE Z PRZESZŁOŚCIĄ I DZIEDZICTWEM NARODOWYM


Copyright © Komisja Krajobrazu Kulturowego Polskiego Towarzystwa Geograficznego
41-200 Sosnowiec, ul. Będzińska 60