OBIEKTY RELIGIJNE W KRAJOBRAZIE


Słowo wstępne

Sebastian Bernat
DŹWIĘK A SACRUM W KRAJOBRAZIE

Martyna Klimkiewicz
SACRUM I DŹWIĘK W KRAJOBRAZIE KRAKOWA

Alicja Gonia, Hanna Michniewicz-Ankiersztajn
ROLA SACRUM W KRAJOBRAZIE KULTUROWYM OBSZARÓW WIEJSKICH NA PRZYKŁADZIE GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA

Mariusz Antolak
SACRUM W KRAJOBRAZIE KULTUROWYM GMINY OSTRÓDA

Mariusz Antolak, Wiesław Szyszkowski
FUNKCJONOWANIE KRZYŻA PRZYDROŻNEGO W KRAJOBRAZIE KULTUROWYM POLSKI

Anna Różańska-Mazurkiewicz, Małgorzata Kaczyńska
KAPLICZKI I KRZYŻE W MIEJSKIM KRAJOBRAZIE WARSZAWY

Lucyna Przybylska
KRZYŻE PAMIĘCI PRZY ULICACH TRÓJMIASTA

Agnieszka Rydzewska, Agnieszka Wilkaniec
KAPLICZKI I KRZYŻE W KRAJOBRAZIE OTWARTYM I ZURBANIZOWANYM WIELKOPOLSKI

Katarzyna Pukowiec, Sławomir Pytel
TYPOLOGIA I WALORYZACJA MAŁYCH FORM ARCHITEKTURY SAKRALNEJ W KRAJOBRAZIE ZIEMI WODZISŁAWSKIEJ

Józef Hernik, Maciej Ostrowski, Piotr Nowak
KAPLICZKI I PRZYDROŻNE KRZYŻE ELEMENTEM KRAJOBRAZU KULTUROWEGO. STUDIUM PRZYPADKU GMINY MIECHÓW

Piotr Kulesza, Magdalena Lubiarz
PRZYDROŻNE OBIEKTY SAKRALNE W GMINIE MEŁGIEW (WOJ. LUBELSKIE) – ANALIZA KULTUROWO-KRAJOBRAZOWA

Mariola Tymochowicz
PATRONI KAPLICZEK PRZYDROŻNYCH Z OBSZARU LUBELSZCZYZNY

Janusz Gubański
WALORY ARCHITEKTONICZNE KOŚCIOŁÓW RYGLOWYCH ZIEMI MILICKIEJ

Iwona Markuszewska
SYNAGOGI W WIELKOPOLSCE

Aneta Marek
WSPÓŁCZESNE WYKORZYSTANIE OBIEKTÓW SAKRALNYCH PRAGI

Jacek Burdziński, Anna Tomaszewska
PLAC ŚW. MIKOŁAJA WE WROCŁAWIU – REWITALIZACJA DAWNEJ PRZESTRZENI SAKRALNEJ


Edyta Winiarska
WYKORZYSTANIE WĄTKÓW SAKRALNYCH W DZIAŁANIACH STREET ARTU
Copyright © Komisja Krajobrazu Kulturowego Polskiego Towarzystwa Geograficznego
41-200 Sosnowiec, ul. Będzińska 60