CMENTARZE I OGRODY W KRAJOBRAZIE


Słowo wstępne

Urszula Myga-Piątek, Joanna Plit
ASPEKTY KRAJOBRAZOWE W RÓŻNYCH KRĘGACH KULTUROWO-RELIGIJNYCH

Agnieszka Jaszczak, Beata Dreksler
CMENTARZE – MIEJSCA PAMIĘCI, TRADYCJI I RELIGII

Aneta Marek, Danuta Narożna
SYMBOLICZNE CMENTARZE LUDZI GÓR W KRAJOBRAZIE REGIONU

Maria Koperska-Kośmicka
ZANIKANIE. CMENTARZE MENNONICKIE W PRZESTRZENI KULTUROWEJ ŻUŁAW

Leszek Majgier, Oimahmad Rahmonov
ZRÓŻNICOWANIE ROŚLINNOŚCI W OBRĘBIE PORZUCONYCH CMENTARZY EWANGELICKICH NA TERENIE GMINY RYN

Krzysztof Jędrzejko, Oimahmad Rahmonov, Jarosław Banaszek
FLORA NACZYNIOWA (TRACHEOPHYTA) CMENTARZY W CZELADZI

Krzysztof Jędrzejko, Marcin Sikorski, Wiaczesław Andrejczuk
SZATA ROŚLINNA WYBRANYCH CMENTARZY W REGIONIE ŚWIĘTOKRZYSKIM – ZAGADNIENIA FLORYSTYCZNO – EKOLOGICZNE

Agnieszka Rydzewska
SACRUM W KRAJOBRAZIE OTWARTYM I MIEJSKIM – FUNKCJE I ZAGROŻENIA

Agata Zachariasz
SACRUM I OGRÓD – WZNIOSŁOŚĆ I GENIUS LOCI MIEJSCA

Ewa Trzaskowska, Paweł Adamiec
SACRUM I PROFANUM W OGRODACH PRZYKOŚCIELNYCH

Tatiana Tokarczuk
ROLA ZIELENI WYSOKIEJ W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ SACRUM – PROFANUM NA TLE UWARUNKOWAŃ KRAJOBRAZOWYCH POLSKI POŁUDNIOWEJ

Adam Hibszer
PERCEPCJA OBIEKTÓW SAKRALNYCH OJCOWSKIEGO PARKU NARODOWEGO PRZEZ MIEJSCOWĄ LUDNOŚĆ ORAZ TURYSTÓW

Maria Ziaja, Tomasz Wójcik
TURYSTYKA RELIGIJNA W REZERWACIE "KALWARIA PACŁAWSKA" W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM

Dominik Dąbrowski, Łukasz Zbucki, Marek Kuźmicki, Mieczysław Bytniewski
SACRUM A TURYSTYKA NA PRZYKŁADZIE GMINY LEŚNA PODLASKA
Copyright © Komisja Krajobrazu Kulturowego Polskiego Towarzystwa Geograficznego
41-200 Sosnowiec, ul. Będzińska 60