PRACE KOMISJI KRAJOBRAZU KULTUROWEGO NR 26


WYROBISKA I GEOSTANOWISKA W KRAJOBRAZIE PROBLEM ADAPTACJI I UDOSTĘPNIENIA


Słowo wstępne

Wiaczesław Andrejczuk, Witalij Korżyk
SKITSKIY QUARRY – THE UNIQUE LANDSCAPE-GEOLOGICAL OBJECT IN THE DNISTER RIVER CANION, BUKOVYNA, UKRAINE

Elżbieta Pietrzyk-Sokulska
WALORY ANTROPOGENICZNE TERENÓW POGÓRNICZYCH A ROZWÓJ REGIONÓW

Janusz Antczak, Monika Krzeczyńska, Andrzej Wierzbowski, Paweł Woźniak
REWITALIZACJA KAMIENIOŁOMU SKAŁ JURAJSKICH W WIELUNIU W CELU WYKORZYSTANIA JEGO WALORÓW GEOLOGICZNYCH, GEOTURYSTYCZNYCH I REKREACYJNYCH

Anna Śliwińska-Wyrzychowska, Monika Bogdanowicz, Renata Musielińska, Agnieszka Bąbelewska, Ewa Witkowska
KRAJOBRAZOWE I BOTANICZNE WALORY NIECZYNNEGO KAMIENIOŁOMU LIPÓWKA W RUDNIKACH KOŁO CZĘSTOCHOWY

Agnieszka Bąbelewska, Renata Musielińska, Anna Śliwińska-Wyrzychowska, Monika Bogdanowicz, Ewa Witkowska
EDUKACYJNA ROLA NIECZYNNEGO KAMIENIOŁOMU „LIPÓWKA”W RUDNIKACH KOŁO CZĘSTOCHOWY

Sylwia Skreczko, Mateusz Wolny
WYKORZYSTANIE NIECZYNNYCH KAMIENIOŁOMÓW NA WYBRANYCH PRZYKŁADACH OBSZARU JURY KRAKOWSKO-CZĘSTOCHOWSKIEJ

Jerzy Nita, Małgorzata Nita
WYROBISKA W KRAJOBRAZIE GARBU WOŹNICKIEGO

Wiaczesław Andrejczuk
KAMIENIOŁOMY GIPSOWE JAKO CENNE GEOSTANOWISKA KRASOWE. STUDIUM PRZYPADKU: PODOLE I BUKOWINA, UKRAINA

Sebastian Bernat
POTENCJAŁ NIECZYNNYCH KAMIENIOŁOMÓW DLA TURYSTYKI DŹWIĘKOWEJ (NA WYBRANYCH PRZYKŁADACH)

Michał Sobala, Katarzyna Pukowiec
STAN ZAGOSPODAROWANIA NIECZYNNYCH KAMIENIOŁOMÓW NA TERENIE BESKIDU ŚLĄSKIEGO I ŻYWIECKIEGO A POLITYKA PRZESTRZENNA GMIN

Katarzyna Kasprowska-Nowak, Tomasz Beczała
PRZEMIANY KRAJOBRAZU W OBSZARZE I OTOCZENIU PIASKOWNI „KRASNA-BIELOWIEC” (POGÓRZE CIESZYŃSKIE)

Tomasz Wójcik, Maria Ziaja, Agata Ćwik
POTENCJAŁ GEOTURYSTYCZNY NIECZYNNYCH KAMIENIOŁOMÓW CZARNORZECKO-STRZYŻOWSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO

Katarzyna Kasprowska-Nowak
ZNACZENIE WYBRANYCH WYROBISK W KRAJOBRAZIE I TURYSTYCE POGÓRZA CIESZYŃSKIEGO

Elżbieta Stach
TURYSTYKA I EDUKACJA W OBIEKTACH GEOLOGICZNYCH NA PRZYKŁADZIE KOMPLEKSU OSÓWKA W GÓRACH SOWICH

Michał Apollo
ZANIECZYSZCZANIE ŚRODOWISKA GÓR WYSOKICH EKSKREMENTAMI LUDZKIMI NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH SZCZYTÓW KORONY ZIEMI

Copyright © Komisja Krajobrazu Kulturowego Polskiego Towarzystwa Geograficznego
41-200 Sosnowiec, ul. Będzińska 60