Najbliższe konferencje i seminaria | Polecane konferencje | Archiwum konferencji
Komitet organizacyjny konferencji KRAJOBRAZY MIEJSKIE - PRZESTRZENIE METROPOLITALNE informuje, iż termin nadsyłania zgłoszeń został wydłuzony do dnia 8 lutego 2019 r. Serdecznie Państwa zapraszamy

KOMUNIKAT 2

PROGRAM

KOMUNIKAT 1

KARTA ZGŁOSZENIA

PLAKAT
XXIII Interdyscyplinarne Seminarium Krajobrazowe

"Krajobraz a zdrowie i jakość życia""
21-22 września 2017, Lublin-Nałęczów

KOMUNIKAT 1

KOMUNIKAT 2

KARTA ZGŁOSZENIA

PLAKAT


XXII Interdyscyplinarne Seminarium Krajobrazowe

Nowe wyzwania wobec regionalizacji Polski
11-13 maja 2017 r., Sosnowiec

PROGRAM

KOMUNIKAT 1

KARTA ZGŁOSZENIA

PLAKAT


XXI Interdyscyplinarne Seminarium Krajobrazowe


Krajobrazy Inspiracji. Inspiracje krajobrazowe

KOMUNIKAT 2

MATERIAŁY KONFERENCYJNE

PROGRAM

KOMUNIKAT 1

KARTA ZGŁOSZENIA

PLAKAT

XX Interdyscyplinarne Seminarium Krajobrazowe


Wyspy w krajobrazie jako zjawisko przyrodnicze i kulturowe

Dla osób zainteresowanych udziałem tylko w pierwszym dniu obrad konferencji (16 czerwca) koszt udziału wynosi 40 zł (w cenie - bufet kawowy) po wcześniejszym zgłoszeniu (do dnia 10 czerwca) pod adresem krajobraz.kulturowy@us.edu.pl


MATERIAŁY KONFERENCYJNE-PRZEWODNIK

PROGRAM

KOMUNIKAT 2

KOMUNIKAT 1

KARTA ZGŁOSZENIA

PLAKAT
XIX Seminarium krajobrazowe

MIEJSCE-KRAJOBRAZ-PRZESTRZEŃ. W STRONĘ UZGADNIANIA TERMINÓW I POJĘĆ


KOMUNIKAT 1

KARTA ZGŁOSZENIA

PROGRAM aktualizacja 28.10.2015

PLAKATIV FORUM REKONSTRUKCJI OBIEKTÓW HISTORYCZNYCH  Dziedzictwo kulturowe przestrzeni nadrzecznych

Miejsca konferencji: Czeladź „Galeria Elektrownia” www.galeria-elektrownia.czeladz.pl/

Sesja trenowa: Okradzionów - Sławków – Ojców

PROGRAM aktualizacja 02.09.2015

KOMUNIKAT 1 aktualizacja 02.09.2015

KARTA ZGŁOSZENIA aktualizacja 02.09.2015

PLAKATXVIII INTERDYSCYPLINARNE SEMINARIUM KRAJOBRAZOWE
MAPY KRAJOBRAZU KULTUROWEGO REGIONALIZACJA HISTORYCZNO-KULTUROWA
26-27 marca 2015 r., Warszawa

KOMUNIKAT 1

KARTA ZGŁOSZENIA

KOMUNIKAT 2

XVII INTERDYSCYPLINARNE SEMINARIUM KRAJOBRAZOWE
WYROBISKA I GEOSTANOWISKA W KRAJOBRAZIE PROBLEM ADAPTACJI I UDOSTĘPNIENIA
16-17 października 2014 r. Częstochowa - Olsztyn - Rudniki

KOMUNIKAT 2 wraz z programem konferencji

KOMUNIKAT 1 aktualizacja 11.07.2014

KARTA ZGŁOSZENIA

PLAKAT

XVI INTERDYSCYPLINARNE SEMINARIUM
"PRZESTRZEŃ A KRAJOBRAZ - WSPÓLNE CECHY I RÓŻNICE"

KOMUNIKAT aktualizacja 21.06.2013

KARTA ZGŁOSZENIA

PROGRAM

III FORUM REKONSTRUKCJI OBIEKTÓW HISTORYCZNYCH

Współczesne zagrożenia obiektów i miejsc historycznych

zobacz szczegółyCopyright © Komisja Krajobrazu Kulturowego