Polecane książki i artykuły o tematyce krajobrazowej oraz mapy:

KRAJOBRAZY KULTUROWE POLSKI I ICH PRZEMIANY
Wyd. IGiPZ PAN


Joanna Plit


spis treści

RCIN

USTAWA KRAJOBRAZOWA. Komentarze praktyczne
Wolters Kluwer


Grzegorz Goleń, Anna Fogel, Anna Staniewska


spis treści

KRAJOBRAZU KULTUROWE W GEOGRAFII POLSKIEJ
Wyd. Akademickie "Dialog" Warszawa""


Florian Plit


spis treści

SŁOWNIK POLSKO-UKRAIŃSKI ORAZ UKRAIŃSKOIPOLSKI PODSTAWOWYCH TERMINÓW I POJĘĆ Z ZAKRESU NAUKI O KRAJOBRAZIE
PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Narodowa Akademia Nauk Ukrainy


Andrzej Richling, Wiaczesław Andrejczuk, Leonid Rudenko, Wiktor Czechnij


spis treści

TRANSFORMACJA KRAJOBRAZU WSCHODNICH KUJAW W KONTEKŚCIE ZMIAN UŻYTKOWANIA ZIEMI I OSADNICTWA (1770-1970))
IGiPZ im. S. Leszczyckiego


Bożena Degórska


spis treści

KRAJOBRAZY ROZTOCZA: DZIEDZICTWO NATURY I KULTURY
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie


Tadeusz J. Chmielewski, Barbara Sowińska-Świerkosz, Agnieszka Kułak, Szymon Chmielewski


spis treści

KLASYFIKACJE I OCENY KRAJOBRAZÓW POLSKI DRUGIEJ DEKADY XXI WIEKU.
Problemy Ekologii Krajobrazu, tom XL


Tadeusz J. Chmielewski


pobierz artykuły

DŹWIĘK W KRAJOBRAZIE. PODEJŚCIE GEOGRAFICZNE

Sebastian Bernat


spis treści

KRAJOBRAZ KULTUROWY JAPONII

Praca zbiorowa pod redakcją Krystyny Pawłowskiej


spis treści

KRAJOBRAZ KULTUROWY - CZYM JEST?

Florian Plit


spis treści

SYSTEMY KRAJOBRAZOWE
Struktura - funkcjonowanie - planowanie


Tadeusz Jan ChmielewskiKRAJOBRAZY KULTUROWE
Aspekty ewolucyjne i typologiczne


Urszula Myga-Piątek


pobierz

ZMIANY W KRAJOBRAZIE POWSTAŁE W WYNIKU DZIAŁALNOŚCI GÓRNICTWA SUROWCÓW SKALNYCH
NA OBSZARZE WYŻYN ŚRODKOWOPOLSKICH


Jerzy Nita


spis treści
Copyright © Komisja Krajobrazu Kulturowego