Przegląd stosowanych metodyk oceny wpływu farm wiatrowych na krajobraz oraz możliwości zastosowania ich w warunkach Polski

pobierz


Ocena wartości i stanu zagrożenia ufortyfikowanych obiektów sakralnych województwa śląskiego

Sprawozdanie z wykonania projektu


Informacje prasowe:

na portalu samorządowym
na portalu organizacji pozarządowych 1
na portalu organizacji pozarządowych 2


Copyright © Komisja Krajobrazu Kulturowego