Skład osobowy Zarządu Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG:

Przewodniczący:

Dr Krzysztof Badora (oddział opolski PTG)

Uniwersytet Opolski, Wydział Przyrodniczo-Techniczny, Opole
e-mail:kbadora@uni.opole.pl


Członkowie Zarządu:

Dr hab. prof. UŚ Urszula Myga-Piątek (oddział katowicki PTG)

Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk o Ziemi, Sosnowiec
e-mail: urszula.myga-piatek@us.edu.pl


Prof. dr hab. Joanna Plit (oddział warszawski PTG)

Polska Akademia Nauk,Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania, Warszawa
e-mail: plitjo@twarda.pan.pl

Dr Katarzyna Pukowiec-Kurda (oddział katowicki PTG)

Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk o Ziemi, Sosnowiec
e-mail: katarzyna.pukowiec@us.edu.pl

Dr Andrzej Soczówka (skarbnik) (oddział katowicki PTG)

Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk o Ziemi, Sosnowiec
e-mail: soczo81@onet.eu

Dr hab. prof. KUL, Ks. Jacek Łapiński (oddział lubelski PTG)

Katolicki Uniwersytet Lubelski, Wydział Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu, Lublin
e-mail: jalap@kul.lublin.pl

dr hab. Sebastian Bernat (oddział lubelski PTG)

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Instytutu Nauk o Ziemi, Lublin
e-mail: sebastian.bernat@poczta.umcs.lublin.plCzłonkowie honorowi Zarządu
prof. dr hab. inż. arch. Krystyna Pawłowska

Politechnika Krakowska,Instytut Architektury Krajobrazu, Kraków
e-mail:kpawlows@pk.edu.pl


prof. dr hab. Krzysztof H. Wojciechowski

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, LublinCopyright © Komisja Krajobrazu Kulturowego