Współpraca z innymi organizacjami i stowarzyszeniami


Komisja na stałe współpracuje z: Licznymi ośrodkami naukowymi w Polsce, w tym szczególnie: Licznymi Stowarzyszeniami, które w swym statucie mają działania na rzecz ochrony krajobrazu kulturowego np.:
  • "Moje Miasto", GIS FORUM - Zagrzeb
  • Oddziałem Katowickim Towarzystwa Urbanistów Polskich (TUP)
  • Samorządami terytorialnymi na szczeblu gmin.
  • Regionalnymi stowarzyszeniami o podobnym profilu działania
  • Polskim Towarzystwem Turystyczno-Krajoznawczym


Copyright © Komisja Krajobrazu Kulturowego